Literatura

 

Přinášíme inspiraci v oblasti odborné literatury. Ne vždy jsou tyto knihy složité, plné teorií a nudné. Ba právě naopak, popisují skutečné události a mohou vám pomoci se orientovat a hledat řešení při vzdělávání vašich dětí.

Rádi bychom zdůraznili, že i nepříznivý vliv prostředí, emocionální chování rodičů a jejich vztah ke vzdělávání, mají prokazatelný vliv na schopnost dětí se učit. Pokud hledáte chybu u dítěte, je to špatně. Zastavte se a začněte odjinud, třeba u sebe. Začněte u sebe ať už ve úpravě stravovacích návyků tak i změně životního stylu, do kterého jistě patří poznání a zkušenosti. 

" Jediný člověk, kterého chtějme a naučme se ovládat, jsme my sami".

 

 

Autoři Jaroslav Foršt a kapitola s MUDr. Zlatko Marinovem. 

Kniha Bio a dítě druhé rozšířené vydání nás rodiče informuje jak se vyhnout chemii v potravinách, jaké jsou výhody biiopotravin. Na co si dát pozor ve výživě a nakopak v čem nebýt tak striktní.

 

Autoři: Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Tatjana Kopřivová 
Tato kniha vás naučí dobré komunikace. Obsahuje instrukce, které jsou ihned využitelné v praxi. Dozvíte se více o výchově a mezilidskách vztazích. Využívání síly a moci při výchově dětí je vyčerpávající a neúčinné. Důsledky nejsou pozitivní, ovlivňují osobní rozvoj, sebeúctu a vztahy s nejbližšími. 

 

Dnešní děti jsou často rozmazlené, přesycené zábavou, neúspěšné a nedisciplinované a žijí v předsatvě, že mají na všechno nárok, ale žádné povinnosti. A kdo za to může? Larry Winget je proslulý tím, že si nikdy nebere servítky a ve své knize to říká jasně: za špatně vychované dítě můžou rodiče, protože odvedli špatnou práci. 

 


Tento soubor pohádek s otevřeným koncem vybízí rodiče a děti ke vzájemné diskusi. Udělejte si čas a přečtěte dítěti pohádku. Podpořte dětskou fantazii a představivost a rozvíjejte schopnost vyjadřování. Vysvětlujte, mluvte s dětmi a mějte nekonečnou trpělivost. To je právě to nejvíce, co můžete udělat. 

 

Pomerně náročná kniha od významného profesora a spisovatele Bruce H. Liptona. Snaží se přiblížit vědecký pohled na chování lidstva, přináší nejnovější informace o fungování mozku a z pohledu kvantové fyziky ukazuje, jaké nové možnosti, ale i hrozby lidstvo čekají, pokud se nezačnou chovat podle zdravého selského rozumu. 

 

Doc. Mgr. Šárka Portešová, Ph.D.vysvětluje, jak rozvíjet děti s dvojí výjimečností a jak je rozpoznat. Jedná se o děti nadané, ale s výskytem specifické poruchy učení. Velmi často jsou tyto děti na základních školách vnímány jako problémové a není prostor ani čas se jim věnovat. Kniha ukazuje i konkrétní situace a jejich řešení. Autorka se opírá o nejnovější poznatky a vlastní výzkum. 

 

Dotkněte se vnitřního světa dětí. Mají méně zábran, než dospělí a tak se se svými příjemnými sny i nočními můrami ochotně svěřují. Často však nevědí, jak svoje pocity vyjádřit. Otevřete se komunikaci, podporujte je v rozvoji a tvořivosti pomocí příkladů a nápaditých technik z této knihy.

 

Autorka píše: Je zajímavé, že agresivita se u dětí začíná projevovat až od 80. let minulého století. Do té doby převažovaly mezi probléovými dětmi děti úzkostné, neschopné, otloukánkové a obětní beránci. Děti agresivní jsou nešťastné. Jsou chyceny ve své valstní moci. Mohou sice všechno brát, ale nedovedou samy nic dávat. A tak jim unikne prožitek lásky, který se skládá z vyváženého vztahu mezi přijímáním a dáváním. Pokud nepřijde včasné pomoc, čeká tyto děti smutná budoucnost.

 

Prokrastinace je chorobné odkládání úkolů a povinností na někdy příště. Autor Petr Ludwig pět let připravoval tuto knihu, která se stala bestsellerem v České republice. Jak sám řekl, rád by odjel do USA a otestoval úspěch svých praktických rad v celosvětovém měřítku.

 

Převratná a průkopnická kniha o fungování naší mysli, napsaná čtivě a srozumitelně jedním z největších a nejvlivnějších myslitelů současnosti. Jste si jisti, že informace, které vnímáte a čtete umíte obejtktivě vyhodnotit? Pokud přečtete tuto knihu, pochopíte, jak hluboce jste se mýlili.  Kniha je nezbytná pro všechny studenty, učitele, investory..., a prostě všechny, kteří chtějí porozumět sobě, lidem i světu.

 

Pokud jste si přečetli informace o stravě na našem webu, potom jistě uvítáte knihu Hanky Zemanové, která velmi přehledně a nenásilně přináší nové recepty s využitím dostupných potravin. Nabízí alternativy podle sezony, nezahušťuje moukou, snaží se nahradit cukr jinými surovinami. Kniha přináší krásné fotky a informace, proč je důležité používat dané ingredience. Doporučujeme též Bio Abecedář od stejné autorky. 

 

Praktická detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše je učebnicí originální a celosvětově ojedinělé metody řízené a kontrolované detoxikace organismu, která je završením celoživotní badatelské cesty autora přírodní medicínou za odhalením tajemství novodobého kamene mudrců. Přehledným a čtivým způsobem seznamuje s filozofickými základy a teorií řízené detoxikace a poskytuje praktický návod pro konkrétní a dokonalou očistu lidského těla. Jako „bible vnitřní hygieny“ by neměla chybět v knihovně nikoho, komu záleží na vlastním zdraví a délce života.

 

Autoři Anna Strunecká a Jiří Patočka jsou mezinárodně uznávaní odborníci v oblasti biomedicíny a toxikologie. Jejich kniha nabízí poutavé a někdy až mrazivé čtení o škodlivých látkách v potravincáh a nápojích, které máme na stole každý den. Tyto látky však ovlivňují vývoj mozku, způsobují nemoci a zkracují život. Krátký výtah z knihy najdete ZDE