NTC metoda

Projekt vznikl na půdě srbské Mensy v zájmové skupině
s názvem
„Nikola Tesla Centre“

odtud zkratka NTC

Metoda NTC je v České republice podporována společností MENSA ČR. Metoda pomáhá identifikovat nadaní u každého dítěte, nabízí činnosti, které rozvíjí potenciál u všech dětí. Vychází z faktu, že inteligence není dána počtem nervových buněk, ale právě počtem spojů, které se mezi nervovými buňkami vytvoří. Většina těchto spojů vzniká právě mezi 6 a 7 rokem věku dítěte. V dalším životě již dítě čerpá z těchto základů.

V systému se klade důraz na podporu motorických dovedností, cvičení rovnováhy, provádí se pravidelné otáčení kolem vlastní osy, jež podporuje proudění v oblasti lymfatického systému, podporuje se spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry, aktivizace mozkových center v oblasti asociativního myšlení, pracuje se s hádankami, podporuje se tvořivé myšlení a využívá se práce s hudbou.

Jde o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75% všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let -  z toho 50% vznikne dokonce do věku 5 let.

Tento argument se zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25% možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.

NTC metoda napomáhá velmi ve zmírnění příznaků specifických poruch učení, musí však být prováděna pravidelně každý den (5-10 min). NTC metoda pracuje s rovnováhou, motorikou, artikulací, automatizací dovedností, což vše ovlivňuje vytváření spojů v mozečku a do budoucna vede k lepšímu fonemickému uvědomění a poznávání slov, což zase vede k lepšímu osvojování dovedností jako je psaní a čtení. Psaní vyžaduje plynulost pohybů, koordinaci, automatizaci a časové uspořádání, tedy aktivity ovládané mozečkem. Obrovských výsledků se dosahuje právě v předškolním vzdělávání. Při práci s dětmi nejde přímo o nápravu, ale utváření nových, správných návyků. NTC metoda zahrnuje také oční cviky. Některé výzkumy ukazují, že hlavní příčinu dyslexie můžeme hledat v oblasti očních pohybů. Oční pohyby souvisí nejen se čtenářskýcm výkonem, ale také školní úspěšností, sebehodnocením, sebepojetím a řečí.

Více o této metodě také ZDE
nebo také ZDE

NTC metodu v BRNĚ využívá PONNY English Preshool.
Více info o školce najdete na www.ponny-brno.cz