Strava a vývoj mozku 

Zdraví dětské populace se dle statistik zhoršuje. Čím dál více dětí bere léky na nejrůznější alergie, poruchy imunity, astma, atopické ekzémy. Přibývají také dysfunkční poruchy mozku (hyperaktivita, dyslexie, poruchy chování apod.). Značná část chronických chorob se objevuju již v kojeneckém věku. A je více než logické, že část příčin musíme hledat v prenatálním období. V organismu těchto nemocných dětí se nachází velké množství jedovatých látek, především těžké kovy a také toxiny získané z potravy. Uvnitř organismu vznikají plísně. Ty jsou největší hrozbou moderního světa. Uvnitř těla se jim velmi dobře daří, jejich potravou je cukr. Proto pokud jim ho dodáváme, plísně se radují a rozrůstají se do celého těla, i do mozku. A ovlivňují funkci orgánů a způsobují degenerativní změny v mozku. 

Při testování a měření toxinů v těle kojenců nebylo téměř žádným překvapením, že mikrobiální obraz kojenců a batolat se naprosto shodoval s obrazem jejich matek. Ty nemusí mít zákonitě velké potíže a tak si myslí, že jsou naprosto v pořádku. Občas nepravidelná menstruace, záněty, kožní problémy. Nic, co ženy musí radikálně řešit. Ale je zde velmi patrná souvislost mezi přítomností toxinů během nitroděložního vývoje a chronickými onemocněními dětí, genetickými postižení, dětskou mozkovou obrnou a změnami v centrálním nervovém systému. To, jakým způsobem se žena stravuje a zda žije ve stresu či nikoliv má obrovský vliv na zdraví dítěte. A to ještě před jeho početím.

Žena je naprosto bezmocná před získáním jedovatých látek z okolního životního prostředí, navíc mnoho sama zdědila po své matce. To, co však může ovlivnit je strava a pohoda. Stres a jakákoliv negativní emoce oslabují orgány v těle. Ty jsou pak oslabené a ztrácí schopnost zbavovat se toxinů samy. Výsledkem tohoto vývoje je poté přibývající neplodnost. 

A to je jen na úvod. Dokud nám nic není, máme pocit, že se nás to netýká. Jsme dost nevzdělaní a hloupí, pokud věřímu všemu, co nám řekne klasická medicína. Farmaceutický průmysl nemá za cíl uzdravovat lidi, jeho cílem jsou zisky vyšší než v předchozím roce. 

Je to každého cesta a rozhodnutí. To, co by však mělo být na prvním místě, jsou otevřené oči a snaha o vzdělání právě v oblasti stravy a jejího působení na celkový vývoj člověka. Nemoc není přirozená věc, je to porucha, která má někde svoji příčinu. Pokud ji nenajdete, bude pořád s vámi. 

 

EMOCE

Strava ovlivňuje naše emoce, psychické stavy. Pokud nemáte vyrovnanou stravu, nemůžete nikdo dosáhnout vyrovnanosti své osoby. Sladká a smažená jídla s prosoleným masem formují vaši psychiku výrazným způsobem. Pokud jíte hodně masa, soli a sýrů určitě vás přitahují uvolňující potraviny jako alkohol nebo drogy. Pokud milujete sladké, chemicky upravené potraviny, máte sklony k úzkostem, plačtivosti, ke stresu. Plíživé plísně z toxinů z jídla se vám dostávají do mozku a ovládají vaše nálady a chutě. Umí proděravět sliznice a tak otevírají cestu dalším mikrobům. Váš nezájem a neznalost podporuje vznik cévních a nádorových onemocnění. Ale je to tak těžké. Plíseň dává rozkazy, naprosto si vás ochočila a tak se opět zakousnete do čokoládového dortu. 

 

MOZEK 

Každá část mozku má svoji funkci a každá část je spojena s určitým orgánem, velmi jednoduše řečeno. Například vzniklé infekční ložisko v plících ovlivňuje čelní lalok velkého mozku, kde sídlí sociální a emoční inteligence. Člověk ztrácí schopnost adekvátní reakce. A důsledek? Při masovém rozšíření dochází ke změně celé kultury. Zcela normální začíná být sociální otupělost a jiné morální hodnoty, pokud se tedy dá ještě hovořit o hodnotách. Lidé trpí depresemi a stresem, které působí na CNS (centrální nervová soustava) a zapříčiní dalšímu vzniku ložisek v plících a ložiska v plících působí na přední lalok a způsobují změny v CNS. Jsme v uzavřeném kruhu. Pokud nezměníme směr, nikdy se z kruhu nedostaneme. 

Příčina většiny nemocí tkví v psychice. Mozek může i za alergie. Nejsou to tedy trávy, květy a pyly, apod. (I když jisté řešení se nabízí: zabetonujeme všechna sídliště a pyly zmizí). Mozek je počítač. Řídí miliony dějů za vteřinu. Ale občas se v počítači objeví vir, který pozmění vydávané pokyny. Tímto virem jsou pro náš mozek toxiny. Pokud se jich nezbavíme, budeme dále navyšovat zisky farmaceutickému průmyslu a kupovat si antihistaminika. Protože vám přece řekli, že ta alergie už je bohužel napořád. ě